Home | Premises | Facilities | Reservation | Location | Contact Language: TH |EN 
 
 
สำหรับแขกที่เบื่อจะอยู่ในห้อง หรือชอบการพบปะ รวมความสะดวกในการนัดพบกับ เพื่อนร่วมโรงแรมหรือแขกนอกโรงแรมของคุณ  
 
 
 
 
 
เพื่อความหรูหราและ เกียรติยศของเจ้าภาพ รองรับงานขนาดใหญ่ อย่างสมเกียรติ สำหรับ Cocktail สามารถจุ คนได้ถึง 1,000 คน และ Banquet รองรับได้ถึง 700 คน
 
 
สำหรับแขกผู้ที่รัักสุขภาพ ห้องออกฟิตเนส ติดตั้งด้วยเครื่องมือและ อุปกรณ์สมัยใหม่
 
เอกลักษณ์ความเป็นส่วนตัว จากสายตาของผู้คนในตัวเมือง ตกแต่งในรูปแบบ classic โดยประยุกต์รูปแบบ Roman spa กับความก้าวหน้าของเทคโน
โลยีในปัจจุบัน เพื่อความ
สุข และการพักผ่อนอย่าง
เต็มที่ จากการตรากตรำในธุรกิจ หรือความเหน็ดเหนื่อย
จากการท่องเที่ยวในทุกวัน
 
ห้องอาหารไทย หรูหรา สำหรับแขกที่รักสุขภาพ และเห็นคุณประโยชน์ ของสมุนไพรไทย สำหรับแขกที่ไม่ทานอาหารเผ็ด ก็อาจสั่งให้ทำรสเผ็ดน้อยได้  
 
 
เสิร์ฟอาหารญี่ปุ่น ไขมันน้อย เพื่อผู้รักษาน้ำหนักแต่ยังคง ได้ลิ้มรสความสุขจากรสชาติ และความสดของอาหาร อย่างเต็มที่  
 
 
เสิร์ฟอาหารนานาชาติ เลือกลิ้มลองรสชาติที่คิดค้นขึ้นใหม่ได้อย่างหลากหลาย ในบรรยากาศแบบยุโรปแท้ๆ  
© 2006 Adriatic Palace Hotel. All Rights Reserved.